...abyste se ani chvíli nenudili

Přihlášky

Zde můžete vyplnit elektronické přihlášky na jednotlivé kurzy a kroužky pro děti i dospělé, které otevíráme ve školním roce 2022/2023:

 

 • Jóga pro děti (začátek 11. 10. 2022) - zde
 • Taneční večery pro dospělé (začátek v říjnu 2022) - zde
 

 

Přihláška nového zájemce je evidována až poté, co obdžíte od nás mail (nebo sms) s potvzením o jejím přijetí! 

Ve druhém pololetí s účastníky z 1. pololetí předem počítáme (pokud neobdržíme zprávu, že dítě/osoba již aktivitu nebude navštěvovat nebo pokud lektor aktivity nemá nějaké individuální požadavky). Děkujeme za pochopení.

 

Platby

Poplatek za kroužek nebo kurz můžete uhradit v hotovosti, převodem na účet organizace nebo Vám na požádání vystavíme fakturu, kterou uhradí odborová organizace a pod. (prosíme uvést v přihlášce). Prosíme, platbu zadávejte až po potvrzení registrace na kroužek - do 5 pracovních dnů (pokud Vás koordinátor kurzu nebude informovat jinak). Děkujeme.

 • Hotovostní platbu lze provést i na první lekci kurzu - po domluvě s koordinátorem kurzu nebo s paní Kupkovou (tel.: 604 251 990). 
 • Při úhradě převodem, je číslo účtu organizace: 241718451/0300. Jako variabilní symbol uveďte datum narození účastníka ve formátu DDMMRRRR. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka a název kurzu.

 

Všeobecné podmínky účasti na kurzech a kroužcích

 1. Každý zájemce o kurz nebo kroužek musí vyplnit elektronickou přihlášku a zaplatit účastnický poplatek. 
 2. Účastnický poplatek je nutné uhradit po potvrzení registrace na kroužek (do 5 pracovních dnů), jinak může být místo v kurzu poskytnuto náhradníkovi.
 3. Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na bankovní účet organizace nebo hotově – po domluvě s koordinátorem kurzu. Jestliže účastník začne navštěvovat kurz nebo kroužek později, uhradí poměrnou část stanoveného účastnického poplatku.
 4. Celková částka účastnického poplatku zahrnuje náklady na pomůcky a materiál, pronájem prostor, odměnu pro lektora, pojištění účastníka, licenční poplatky a podíl na provozních nákladech (internet, vedení bankovního účtu, úklid a pod.)
 5. Poměrná  část účastnického poplatku se vrací v případě absence delší než 1 souvislý měsíc, doložené lékařským potvrzením. Jestliže se účastník rozhodl ukončit členství v kurzu nebo kroužku z jiných než zdravotních důvodů, účastnický poplatek ani jeho poměrná část se nevrací. O navštěvování kurzu je možné se rozhodnout na ukázkových nebo zkušebních hodinách, které jsou zdarma – většinou se jedná o první lekci dané aktivity.
 6. V případě, že je lekce kurzu nebo kroužku zrušena ze strany organizátora, nahrazuje se lekce v nejbližším možném termínu, o němž budou účastníci kurzu/kroužku informováni e-mailem nebo osobně.
 7. Kurzy a kroužky neprobíhají ve dnech státních svátků a prázdnin. Data, kdy kurzy probíhají (resp. začátek a konec kurzu/kroužku) obdrží vždy účastníci mailem.
 8. Účastníci kurzů a kroužků jsou povinni dbát bezpečnostních a organizačních pokynů lektorů.
 9. Za bezpečnost dětí mimo konání dané aktivity (v šatnách a venkovních prostorách) zodpovídají rodiče nebo jejich doprovod, v době konání lekce - lektoři občanského sdružení Stonožka Líbeznice, o. s..
 10. Kurzy nebo kroužky je zakázáno navštěvovat s akutním, infekčním nebo kožním onemocněním. Lektor má právo účastníka vykazujícího symptomy nemoci do lekce nepřijmout.
 11. Občanské sdružení Stonožka Líbeznice, o. s. je pojištěno u pojišťovny UNIQA proti všeobecné odpovědnosti za škodu, děti nejsou úrazově pojištěny.
 12. Organizace si vyhrazuje právo zrušit konání aktivity při nedostatečném počtu přihlášených účastníků.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Stonožka Líbeznice, o.s. Ing. Miriam Kupková
Jana Pavelky 660
250 65 Líbeznice
+420 604 251 990