...abyste se ani chvíli nenudili

Nový kroužek v Líbeznicích - Mladý strážník

23.02.2015 11:00

Obecní policie Líbeznice zahajuje ve středu dne 4.3.2015 dětský zájmový kroužek s názvem „Mladý strážník".

Termíny setkání jsou každou středu od 16:00 hod. do 17:00hod. na úřadovně Obecní policie Líbeznice. Maximální počet zájemců bude cca 15 - 20 dětí ve věku od 7 do 15 let (výjimky z věkové hranice budou posuzovány individuálně).

Náplní kroužku je seznámení dětí s bezpečnostní problematikou na všech úsecích, jejich seznámení s veškerými formami protiprávního jednání, výukové hry, základy znalostí výpočetní techniky, sportovní činnost, instruktážní pořady z oboru bezpečnosti a prevence kriminality spojené s návštěvami institucí z této oblasti, zábavné zapojení do běžné profese strážníka obecní policie bez ohrožení bezpečnosti dítěte, základy sebeobrany, střelba ze vzduchových zbraní a další podobné aktivity.

Přihlášky si je možné vyzvednout samostatně na úřadovně Obecní policie Líbeznice, ul. Mělnická čp. 43, nebo zažádat o jejich zaslání na emailové adrese: mlady.straznik@seznam.cz.

Kontaktní osoby:   Bc. Jiří Vacek, tel.: 773 770 901

                              Patrik Kučerík, tel.: 773 770 903

Vyhledávání

Kontakt

Stonožka Líbeznice, o.s. Ing. Miriam Kupková
Jana Pavelky 660
250 65 Líbeznice
+420 604 251 990