...abyste se ani chvíli nenudili

 

Keramická dílna

 

KDY

kurz I. - čtvrtek 14.30 - 15.30 hodin (pro mírně pokročilé)

 

kurz II. - čtvrtek 15.45 - 16.30 hodin (pro začátečníky)

KDE

budova MŠ v Líbeznicích - Jeřabinka (dílna v suterénu)

OD KDY

3. říjen 2019 

JAK DLOUHO

min. 12 lekcí  

ZA KOLIK

1200 Kč / 1. pololetí

 

Práce s keramickou hlínou...

...probudí ve Vašich dětech fantazii, tvořivost, kreativitu, důslednost, systematičnost, manuální zručnost, estetické cítění, rozvíjí intelekt...

Keramika je určena pro děti vě věku 4 a více let (k nám již tradičně chodí děti i ze školy...). 

Věkové omezení (hlavně spodní věková hranice) je nastaveno s ohledem na fyzické možnosti dětí - zpracování a příprava hlíny je přece jen fyzicky náročnější než práce s modelínou. Na kroužku se děti postupně seznamují s keramickou hlínou - zkouší si různé techniky a pracovní postupy, seznamují se s glazováním. Snažíme se propojit několik výtvarných technik … děti současně budou mít možnost pracovat se dřevem, papírem, plastem, látkou … V rámci jednotlivých lekcí si děti samostatně vyrobí jednotný výrobek, prvenství má samozřejmě stále keramika, ostatní materiály nám pouze pomohou dotvořit výrobek k jeho dokonalosti.

Proces tvoření je dlouhodobější a vyžadaje určitou dávku trpělivosti - jak dětí, tak i rodičů :-) . Když děti výrobek vymodelují z keramické hlíny, poté musí alespoň týden odpočívat a schnout. Až v této fázi je možné dílo vypálit v keramické peci - bohužel to někdy taky trvá déle. Vypálený výrobek na jedné z dalších keramických lekcí glazujeme (nabarvíme) a poté putuje znova do keramické pece. Celý proces trvá někdy i měsíc, proto ta trpělivost - o to větší je naše společná radost nad hotovým dílem!

Děti na keramiku potřebují zástěrku či starší tričko. Při práci s hlínou se děti vždy ušpiní! 
 
Lektor si vyhrazuje právo vyřadit dítě z kurzu, pokud nebude projeven zájem z jeho strany: nebude spolupracovat, nebude samostatně schopno pracovat, nebude se aktivně zapojovat, bude záměrně rušit ostatní děti při práci. Lektor rodiče zavčasu upozorní na tuto skutečnost. 
 

Keramické dílny vede u nás zkušená lektorka paní Radka Kejlová.

Pár slov paní lektorky:

"Dobrý den, jmenuji se Radka Kejlová a zde ve školce povedu kroužek keramiky.
Dodatečně jsem vystudovala Střední odbornou školu uměleckořemeslnou, mám osvědčení o rekvalifikaci – pedagogické minimum. Radka Kejlová, 777 159 499 (bytem: V Chaloupkách 56, 250 65  Bašť), IČO: 447 315 58 … dlouholetá vedoucí skautské organizace, pedagog zájmových a volnočasových aktivit pro děti, ženy a seniory, organizátorka letních táborů." 

·